PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů I - NFUF402
Anglický název: Practical Course in School Experiments I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Neslučitelnost : NDFY045
Záměnnost : NDFY045
Je neslučitelnost pro: NDFY045
Je záměnnost pro: NDFY045
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)
Studenti navrhují a provádějí experimenty z vybraných témat školské fyziky (mechanika, hydromechanika, termika, kmitání, vlnění a optika). V rámci krátkých výstupů si zkouší, jak experimenty začlenit do výuky. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)

zápočet po absolvování všech úloh praktika

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů I, UK 1993.

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů II, UK 1994.

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole I, II, III. Prometheus Praha 1997, 1999.

Učebnice fyziky pro základní a střední školy (především pro gymnázium).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)
  • pokusy z kinematiky a dynamiky (demonstrační a žákovské soupravy, vozíčková, resp. vzduchová dráha apod.)
  • pokusy z hydrostatiky a hydrodynamiky
  • pokusy týkající se kmitání a vlnění
  • pokusy z akustiky
  • pokusy z termiky a molekulové fyziky
  • pokusy z geometrické a vlnové optiky
  • pokusy podporované počítačem
  • pokusy se speciálními soupravami v Interaktivní fyzikální laboratoři

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK