PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Další cvičení z fyziky - NFOE024
Anglický název: Further Exercises in Physics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Anotace -
Výběrové cvičení pro posluchače přednášek NFOE018 a MFOE018.
Poslední úprava: G_F (24.05.2012)
Cíl předmětu -

Prohloubit pochopení látky v předmětech NFOE017 a MFOE017.

Poslední úprava: G_F (24.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu

K zápočtu je nutné splnit současně tyto podmínky:

1. Účast na cvičení v rozsahu alespoň 60%. Chybějící účast lze nahradit vypracováním dodatečných domácích úkolů (2 příklady=1 cvičení).

2. Za aktivni řešení příkladu u tabule se získává bod. Takto získané body se přičtou k zisku bodů ze zápočtového testu.

3. Zisk minimálně 75% bodů (po přičtení bodů podle podmínky 2) ze zápočtového testu. Zápočový test má dva opravné termíny a body z neúspěšných pokusů se nezapočítávají.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.10.2017)
Literatura -

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Atkins:Physical Chemistry.

Poslední úprava: G_F (24.05.2012)
Metody výuky -

Cvičení.

Poslední úprava: G_F (24.05.2012)
Sylabus -

Příklady budou ilustrovat látku v přednáškách NFOE018 a MFOE018.

Poslední úprava: G_F (24.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK