PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika (pro CHZP) - NFOE023
Anglický název: Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základní principy klasické mechaniky, termiky a molekulové fyziky, elektřiny a magnetismu, geometrické a vlnové optiky a atomární představy o stavbě látek. Přehledová přednáška je určena pro studenty Přírodovědecké fakulty University Karlovy.
Poslední úprava: T_KVOF (26.04.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Získání zápočtu a úspěšné složení zkoušky.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (14.06.2019)
Literatura

Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I, SNTL, Praha 1981

Poslední úprava: T_KVOF (26.04.2012)
Požadavky ke zkoušce

Otázky ústní zkoušky se shodují se sylabem.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (14.06.2019)
Sylabus -

1. Mechanika

Kinematika - popis pohybu. Dynamika hmotného bodu - síla, Newtonovy zákony, pohybová rovnice, inerciální a neinerciální systémy, práce a energie, gravitační síla, tření, harmonický oscilátor. Tuhé těleso - pohyb, moment síly, impulsové věty, těžiště, moment setrvačnosti, rotace tuhého tělesa. Kontinuum - deformace, napětí, elasticita, Hookův zákon. Mechanika tekutin - ideální tekutina, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, proudění tekutin, rovnice kontinuity, viskozita. Vlnění - vznik vlnění, skládání vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip.

2. Termika a molekulová fyzika

Teplota, teplo a jeho šíření, kalorimetrie, vnitřní energie, entropie, termodynamické věty, fázové přeměny jednofázových a dvoufázových systémů, tepelná vodivost, difúze v pevných látkách.

3. Elektřina a magnetismus

Elektrický náboj, elektrostatické pole, elektrický proud, elektrický odpor, magnetické účinky stacionárního proudu, magnetická indukce, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické vlny.

4. Optika

Geometrická optika, odraz a lom, vlnové vlastnosti světla, interferenční jevy, polarizace.

5. Atomistika

Bohrův model vodíkového atomu, kvantové stavy atomů.

Poslední úprava: T_KVOF (26.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK