PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z fyziky - NFOE021
Anglický název: Exercises in Physics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Anotace -
Výběrové cvičení pro posluchače přednášek NFOE017 a MFOE017.
Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (27.03.2008)
Cíl předmětu -

Prohloubit pochopení látky v předmětech NFOE017 a MFOE017.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (27.03.2008)
Podmínky zakončení předmětu

K zápočtu je nutné splnit současně tyto podmínky:

1. Odevzdání vyučujícím vypracováné domácí úkoly (příkladů dle zaslaných zadání) elektronickou formou.

2. Za případné aktivni řešení příkladu u tabule se získává bod. Takto získané body se přičtou k zisku bodů ze zápočtového testu.

3. Zisk minimálně 75% bodů (po přičtení bodů podle podmínky 2) ze zápočtového testu. Zápočový test má dva opravné termíny a body z neúspěšných pokusů se nezapočítávají.

Je pravděpodobné, že se značná část zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Poslední úprava: Pospíšil Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (29.04.2020)
Literatura -

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Atkins:Physical Chemistry.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Metody výuky -

Cvičení.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (27.03.2008)
Sylabus -

Příklady budou ilustrovat látku v přednáškách NFOE017 a MFOE017.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (27.03.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK