PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Další kapitoly z fyziky pro biology - NFOE018
Anglický název: Further Chapters on Physics for Biologists
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Základní kurz fyziky pro studenty biologie. Základní pojmy a zákony fyziky a jejich aplikace na biologické systémy.
Poslední úprava: G_F (06.06.2003)
Cíl předmětu -

Prohloubit znalost fyziky.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška má formu písemného testu. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Literatura -

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Atkins:Physical Chemistry.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Sylabus -

Termodynamika a statistická fyzika. Základní pojmy a zákony.

Představy kvantové teorie. Stavba atomů a molekul.

Spektroskopie a její aplikace na studium biologických systémů.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK