PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z fyziky - NFOE017
Anglický název: Selected Topics on Physics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 4/0, Zk [HT]
Počet míst: 1
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Základní kurz fyziky pro studenty biologie. Základní pojmy a zákony fyziky a jejich aplikace na biologické systémy.
Poslední úprava: G_F (06.06.2003)
Cíl předmětu

Seznámení se základními myšlenkami nekvantové a nerelativistické fyziky.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Literatura -

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Sylabus -

Klasická mechanika, její základní pojmy a představy.

Elektřina a magnetismus, její základní pojmy a představy.

Termodynamika, její základní pojmy a představy.

Optika, její základní pojmy a představy, mikroskopie a spektroskopie.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK