PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika v biologii - NFOE016
Anglický název: Physics in Biology
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Zajímavé a aktuální problémy související s použitím fyziky při studiu biologických problémů.
Poslední úprava: G_F (02.06.2003)
Cíl předmětu -

Seznámení se zajímavými a aktuálními problémy.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Účast na alespoň 70% seminářů a exkurzí.

2. Přednesení referátu a odevzdání prezentace v délce alespoň 15 minut.

Nižší účast se dá po předchozí dohodě nahradit dalšími referáty.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Literatura -

odborné časopisy podle témat

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Metody výuky -

seminář

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Sylabus -

Zajímavé a aktuální problémy související s použitím fyziky p?i studiu biologických problém?

Poslední úprava: G_F (02.06.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK