PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika III - pro PřF - NFOE004
Anglický název: Physics III - for the Faculty of Natural Sciences
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Popis mikrosvěta. Základní matematický a pojmový aparát KM. Aplikace na jednoduche systémy (potenciálová jama a val, lineární harmonický oscilátor, atom vodíku,...). Popis systémů více částic, molekula vodíku, chemická vazba z hlediska kvantové mechaniky.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Úvod do kvantové mechaniky.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.

2. Vypracování všech domácích úkolů.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Literatura -

Pišút, J. - Gomolčák, L. - Černý, V.: Úvod do kvantovej mechaniky, 2.vyd., Alfa/SNTL, Bratislava, Praha, 1983

Poslední úprava: G_F (26.05.2003)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Sylabus -

1. Kvantování a korpuskukárně vlnový dualismus Energie a hmotnost fotonu Hybnost a vlnová délka fotonu de Broglieho hmotná vlna Vlnové klubko a princip neurčitosti.

2. Měření v kvantové fyzice a charakter kvantové fyziky Popis stavu mmikrosoustavy - úplný soubor veličin Měření fyzikálních veličin a statistický charakter kvantové mechaniky I. postulát kvantové mechaniky - amplituda pravděpodobnosti a vlnová funkce Základní vlastnosti vlnové funkce Princip superpozice stavů.

3. Formalismus kvantové machaniky Střední hodnoty fyzikálnich veličin a jejich operátory, II. postulát kvantové mechaniky III. postulát kvantové mechaniky - vlastní hodnoty a vlastní funkce operátorů fyzikálních veličin Základní matematické operace s operátory fyzikálních veličin Úplný soubor a komutace operátorů fyzikálních veličin.

4. Základy vlnové mechaniky IV. postulát kvantové mechaniky - Schrödingerova vlnová rovnice Časová změna stavu soustavy Stacionární stavy.

5. Operátory fyzikálních veličin v souřadnicové reprezentaci Operátor souřadnice Operátor hybnosti Operátor momentu hybnosti Hamiltonův operátor částice v poli potenciálu.

6. Některé jednoduché soustavy Rozptyl částice na potenciálovém schodu Rozptyl částice na pravoúhlé potenciálové bariéře Tunelový jev Částice v potenciálové jámě.

7. Částice v poli centrálního potenciálu Schrödingerova rovnice atomu vodíku Vlnová funkce Orbitální moment hybnosti Sternův-Gerlachův pokus a spinový moment hybnosti.

Poslední úprava: G_F (26.05.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK