PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z aktuárských věd - NFAP011
Anglický název: Seminar on Actuarial Sciences
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: DS, finanční a pojistná matematika
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : {NFAP045 a NFAP046}, {NFAP047 a NFAP048}
Záměnnost : NMFM501, NMFM502
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
Probírání aktuálních témat z pojistné matematiky za účasti externích odborníků. Z kapacitních důvodů mají přednost při zápisu tohoto předmětu studenti, kteří si jej zapisují v souladu s doporučeným studijním plánem. Ostatní si předmět mohou zapsat po dohodě s oddělením finanční a pojistné matematiky katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (06.06.2008)

Poskytovat účastníkům nepřetržitou možnost seznamovat se s novou problematikou aktuárských věd a formulovat stanoviska k diskusním materiálům mezinárodních sdružení.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK