PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Veřejné finance - NFAP006
Anglický název: Public Finance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM306
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus 2011-2012.doc Sylabus PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2010)
Kurz se zabývá teorií státu a příčinami vzniku a růstu veřejného sektoru. Zkoumá principy optimálního zdanění jak příjmů tak spotřeby, teorii veřejných výdajů a vliv globalizace a nových technologií na daňové systémy ve světě. Vyučováno na FSV UK v angličtině. Zapisuje se po dohodě s oddělením finanční a pojistné matematiky KPMS. Předpoklady: základní kurs ekonomie (např. NZZZ061, NZZZ261).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2008)

Seznámit studenty se základy veřejných financí.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)

J.E.Stiglic: Economics of the Public Sector. 2. Edition, 2003.

C.V. Brown, P.M. Jackson: Public Sector Economics. 4. Edition, 1992.

S. Bailey: Public Sector Economics - Theory, Policy and Practice. 1995.

N. Barr: The Economics of the Welfare State. 2004.

J. Cullis, P. Jones: Public Finance and Public Choice. 1992.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (12.02.2012)

Přednáška 1: Úvod do veřejných financí

Přednáška 2: Ekonomické zdůvodnění role státu

Přednáška 3: Veřejné statky

Přednáška 4: Teorie veřejné volby

Přednáška 5: Produkce ve veřejném sektoru a byrokracie

Přednáška 6: Externality

Přednáška 7: MIDTERM

Přednáška 8: Výdajové programy

Přednáška 9: Úvod do teorie zdanění

Přednáška 10: Dopad daní

Přednáška 11: Zdanění a ekonomická efektivnost

Přednáška 12: Zdanění - příklady

Přednáška 13: Optimální zdanění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK