PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mikroekonomie - NEKN010
Anglický název: Microeconomics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Třída: Finanční matematika
Finanční a pojistná matematika
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Neslučitelnost : NEKN009, NOPT013
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základy teorie užitku, teorie chování spotřebitele, modely rovnováhy nabídky a poptávky, Leontjevovy modely. ~ Předpoklady MAA003, MAA004
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Ašmanov S.A.: Vvěděnije v matěmatičeskuju ekonomiku. Moskva, Nauka 1984

Černý M. a kol.: Axiomatická teorie užitku. SPN, Praha 1975

Fishburn P.: Utility Theory for Decision Making. John Wiley 1970, rus. překlad 1978

Henderson J.M., Quandt R.E.: Microeconomic Theory. A Mathematical Approach. Mc Graw Hill 1971

Nikaido : Convex Structures and Economic Theory. Academic Press, New York-London 1968, rus. překlad 1972

Chiang A.C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw Hill 1984

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Základy axiomatické teorie užitku. Pojem preferenční relace, existence ordinální užitkové funkce, některé indeterministické modely teorie užitku.

2. Základy teorie chování spotřebitele. Poptávková funkce, Sluckého rovnice. Základní optimalizační úlohy.

3. Základy teorie firmy. Různé typy produkčních funkcí a jejich vlastnosti, základní optimalizační úlohy teorie firmy.

4. Některé lineární modely. Modely založené na lineárním programování, Leontjevovy modely typu input-output.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK