PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická ekonomie - NEKN009
Anglický název: Mathematical Economics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Neslučitelnost : NOPT013
Záměnnost : NMEK531, NOPT013
Je neslučitelnost pro: NOPT013, NEKN010
Je záměnnost pro: NOPT013
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (01.06.2009)
Základní matematické modely matematické ekonomie, základy teorie preferenčních relací, existence užitkové funkce, teorie chování spotřebitele, teorie firmy, Leonťjevův model rovnováhy meziodvětvových vztahů a některé jeho zobecnění, některé růstové modely, základy teorie indexních čísel. Předpoklady: základní znalosti z lineární algebry a matematické analýzy. Výuka bude spojená s předmětem NOPT013 (časově i místem).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seznámení studentů se základními matematickými přístupy k řešení vybraných

úloh matematické ekonomie.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Černý, M. a kol.: Axiomatické teorie užitku. SPN, Praha, 1975

Chiang, A.C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics. 3rd edition. Mc Graw Hill, 1984

Nikaido, H.: Convex Structures and Economic Theory. Academic Press, 1968, ruský překlad z r. 1971

Ašmanov, A.: Vvedenije v matěmatičeskuju ekonomiku. Nauka, Moskva, 1984

Turnovec, F.: Úvod do mikroekonomickej teórie. Skripta EU, Bratislava, 1992

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Základy teorie preferenčních relací.

2. Nutné a postačující podmínky existence užitkové funkce.

3. Teorie chování spotřebitele, Sluckého rovnice.

4. Základy teorie firmy, produkční funkce.

5. Rovnováha nabídky a poptávky, spojité a diskrétní dynamické modely.

6. Vlastnosti Leontjevova modelu.

7. Frobeniova-Perronova věta, vlastnosti Frobeniova-Perronova čísla.

8. Model založený na lineárním programování.

9. Von Neumannův model rozšiřující se ekonomiky.

10. Některé nelineární modely.

11. Základy teorie indexních čísel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK