PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do kryptografie - NDMI100
Anglický název: Introduction to cryptography
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/kry/
Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (30.04.2018)
Základní přednáška o principech kryptografie, kryptografických protokolů a útoků na ně.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (30.04.2018)

Poskytnout základní přehled o současné kryptografii a jejích aplikacích v informatice.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (24.09.2020)

Ústní zkouška, může být vedena distančně.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (30.04.2018)

Bruce Schneier, Niels Ferguson: Practical Cryptography. John Wiley & Sons, 2003.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Vyžaduje se porozumění látce prezentované na přednášce v rozsahu syllabu uvedeného na webové stránce předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (30.04.2018)
  • Symetrické blokové šifry a jejich módy, proudové šifry
  • Asymetrické šifry
  • Hešovací funkce
  • Diffieho-Hellmannova výměna klíčů
  • Bezpečné kanály
  • Správa veřejných klíčů
  • Náhodné generátory
  • Protokoly z praxe: TLS, PGP, SSH, DNSSEC
  • Příklady útoků na protokoly a na implementaci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK