PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní geometrie - NDMI097
Anglický název: Computational Geometry
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.01.2018)
Hlavním cílem výpočetní geometrie je konstrukce algoritmů a datových struktur pro řešení problémů týkajících se základních geometrických objektů (bodů, přímek, polygonů, konvexních mnohostěnů apod.). Velký důraz je kladen na co nejlepší asymptotickou složitost algoritmů. Hlavními oblastmi aplikací jsou počítačová grafika a vizualizace dat, počítačové vidění, design 3D objektů či robotika. Předpokládají se znalosti v rozsahu předmětu "Základy kombinatorické a výpočetní geometrie".
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.01.2018)
 • Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld and Mark Overmars, Computational geometry: Algorithms and applications, Third edition, Springer-Verlag, Berlin, 2008, ISBN: 978-3-540-77973-5. [http://www.cs.uu.nl/geobook/]
 • Franco Preparata and Michael Shamos, Computational geometry: An introduction, Texts and Monographs in Computer Science, Springer-Verlag, New York, 1985, ISBN: 0-387-96131-3

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.01.2018)
 • modely výpočtu (Real RAM)
 • konvexní obal v R^2 a v R^3
 • triangulace mnohoúhelníka
 • konstrukce arrangementu přímek
 • orthogonal range searching v R^2 a v R^d
 • lokalizace bodu a lichoběžníkový rozklad
 • konstrukce Voroného diagramu a Delaunayovy triangulace
 • z-buffer, binární rozklad prostoru, BSP strom
 • quadtree
 • viditelnostní graf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK