PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorický seminář - NDMI022
Anglický název: Seminar on Combinatorics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/kseminar/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.
Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Je neslučitelnost pro: NDMA003
Je záměnnost pro: NDMA003
Anotace -
Práce na řešení problémů z různých oblastí kombinatoriky (kombinatorické struktury a procesy, teorie grafů, kombinatorická geometrie, ...) a referování vybraných článků z těchto oblastí.
Poslední úprava: Šámal Robert, doc. Mgr., Ph.D. (07.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet studenti získají za připravenou prezentaci článku na semináři a aktivní účast. (Z charakteru zápočtu není opravný termín.)

Poslední úprava: Tancer Martin, doc. RNDr., Ph.D. (23.02.2024)
Literatura

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Sylabus -

Práce na řešení problémů z různých oblastí kombinatoriky (kombinatorické struktury a procesy, teorie grafů, kombinatorická geometrie, ...) a referování vybraných článků z těchto oblastí.

Poslední úprava: Tancer Martin, doc. RNDr., Ph.D. (07.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK