PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ II - NDFZ010
Anglický název: Experiments in Science Teaching - lower grades of primary schools II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Anotace -
Praktikum určené zejména pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. Studenti se seznámí s pokusy spadajícími do oblasti přírodovědy, která je probírána na 1. stupni ZŠ. Důraz je kladen na samostatné experimentování a výrobu různých jednoduchých pomůcek. Zároveň se rozebírá vysvětlení výsledků experimentů a způsoby, jak ho podat bez přílišných zkreslení žákům daného věku. Snahou je rovněž upozornit na fyzikální miskoncepce, se kterými se mohou setkat u žáků, a podchytit je i u samotných budoucích učitelů. Preferovány jsou pokusy s jednoduchými, snadno dostupnými pomůckami.
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na praktiku v rozsahu minimálně 80 %.

Poslední úprava: Mandíková Dana, RNDr., CSc. (04.10.2017)
Literatura -

Rakušan, Z., Votrubcová, Š., Havlíček, J.: Experimentář. iQLANDIA 2014

Svoboda E.: Pokusy s jednoduchými pomůckami. Prometheus, Praha 2001.

Drozd Z., Brockmeyerová J.: Pokusy z volné ruky. Prometheus, Praha 2003.

Mazáč J., Hlavička A.: Praktikum školních pokusů z fyziky. SPN, Praha 1968.

Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
Sylabus -

Vychází se z tématického celku Člověk a jeho svět. Předmětem zájmu budou hlavně tato témata:

základní principy mechaniky

gravitační působení, beztížný stav, kosmické lety

energie

fyzika a lidské tělo

jednoduché principy technických zařízení

Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK