PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dotazovací jazyky 1 - NDBI049
Anglický název: Query Languages 1
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Neslučitelnost : NDBI001
Záměnnost : NDBI001
Je neslučitelnost pro: NDBI001
Je záměnnost pro: NDBI001
Anotace -
Relační kalkuly a algebry. Pojem DB dotazu, dotazovacího jazyka a jeho vyjadřovací síly. Jazyk SQL. SQL:1999: objektově a strukturální rozšíření SQL. Operátor CUBE. SQL:2003: MERGE, TABLESAMPLE, generování posloupností. SQL/MM: prostorový SQL. Vyhodnocování dotazu. Optimalizace dotazu. Jazyk XML - XPath, XQuery, SQL/XML. Pro absolvování předmětu je nezbytná detailní znalost látky pokryté předmětem NDBI025 Databázové systémy.
Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (07.05.2024)
Sylabus -
  • Opakování - relační algebra a kalkul. Pojem databázového dotazu, dotazovacího jazyka a vyjadřovací síly dotazovacího jazyka.
  • Přehled jazyka SQL, tříhodnotová logika v SQL, logicky složité dotazy. Pohledy, integritní omezení v SQL, systémový katalog.
  • Objektově-orientované a objektově-relační databáze - SQL:1999.
  • Operátor CUBE. SQL:2003: MERGE, TABLESAMPLE, generování posloupností.
  • SQL/MM: prostorový SQL.
  • Vyhodnocování dotazu, algoritmy vyhodnocení relačních operací, GRACE algoritmus
  • Optimalizace dotazu: Algebraická optimalizace. Cenově orientovaná optimalizace, heuristické přístupy k optimalizaci.
  • Metody indexace semistrukturovaných dat
  • Jazyk XML - dotazování v XML: přehled XPath, XQuery,
  • SQL/XML

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (07.05.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK