PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání ve videu - NDBI045
Anglický název: Video Retrieval
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
In the course, new trends in interactive video retrieval are presented, with emphasis on video exploration given a known-item search task and a set of representative keyframes. During the practices, various video search methods and tools will be tested. Basic knowledge of python helps (NumPy and Pillow) but the prior knowledge is not necessary. Students will create a simple tool for a small collection of video data. The best new extensions can be selected to compete in the video browser showdown competition.
Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (20.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet student získá za daný počet bodů získaných na cvičeních.

Zkouška probíhá ústní formou.

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (20.04.2023)
Literatura -

Klaus Schoeffmann, Marco A. Hudelist, Jochen Huber. Video Interaction Tools: A Survey of Recent Work. ACM Comput. Surv. 48(1): 14 (2015).

P. Geetha and Vasumathi Narayanan. 2008. A survey of content-based video retrieval. Journal of Computer Science.

Weiming Hu , Nianhua Xie , Li , Xianglin Zeng , Stephen Maybank, A Survey on Visual Content-Based Video Indexing and Retrieval, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews.

Alejandro Jaimes , Nicu Sebe, Multimodal human-computer interaction: A survey, Computer Vision and Image Understanding.

Arthur G. Money , Harry Agius, Video summarisation: A conceptual framework and survey of the state of the art, Journal of Visual Communication and Image Representation.

Phillipe Salembier, Thomas Sikora, B. S. Manjunath. Introduction to MPEG-7: Multimedia Content Description Interface. ISBN: 978-0-471-48678-7. WILEY.

Poslední úprava: T_KSI (07.06.2016)
Sylabus -

Introduction to video retrieval

Video formats

Frame/shot/scene detection

Frame-based features

Scene-based features

Similarity search in video

Fusion of features

Video classification

Video visualization techniques

Interactive video retrieval

Video retrieval systems

Video retrieval evaluation campaigns

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (18.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK