PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Techniky vizualizace dat - NDBI042
Anglický název: Data Visualization Techniques
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Vizualizace dat je v mnoha oblastech nedílnou součástí analýz různých souborů dat. Studenti se seznámí s hlavními principy vizuálního vnímání a jejich vlivem na tvorbu vizualizací. Dále pak předmět pokrývá základní typy vizualizací, vizualizaci na webu, techniky redukce dimenze a přístupy k vizualizaci grafových dat.
Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (12.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Písemný test v rozsahu znalostí podle sylabu.

Účast na cvičeních a semestrální projekt.

Poslední úprava: Hoksza David, doc. RNDr., Ph.D. (05.02.2024)
Literatura

Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantitative Information; Graphics Pr; 2nd edition

Edward R. Tufte: Envisioning Information; Graphics Pr

Poslední úprava: T_KSI (14.05.2014)
Sylabus -
  • Úvod do reprezentace a vizualizace dat
  • Principy a typy vizualizací
  • Vizualizace dat na webu
  • Vizualizace multidimenzionálních dat (PCA, MDS, t-SNE, UMAP)
  • Vizualizace síťových dat

Poslední úprava: Hoksza David, doc. RNDr., Ph.D. (31.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK