PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dotazovací jazyky 2 - NDBI006
Anglický název: Query Languages 2
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NDBI050
Záměnnost : NDBI050
Je neslučitelnost pro: NDBI050
Je záměnnost pro: NDBI050
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (22.07.2023)
Jazyky dokumentových databází - Boolský a vektorový model, zpětná vazba, XML text jako dokument. Jazyk Mongo. Grafové dotazovací jazyky. Model RDF a SPARQL. Vyjadřovací síla DJ - ekvivalence relačních jazyků. Tranzitivní uzávěr relace. Nejmenší pevný bod zobrazení, minimální pevný bod. Datalog bez rekurze, s rekurzí, s negací, stratifikace. Rekurzivní SQL. Dotazování nad proudy dat. - Nahrazeno předmětem NDBI050
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.01.2019)

Podmínkou pro zakončení předmětu zkouškou je získání zápočtu ze cvičení

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (15.05.2020)
 • Pokorný J.: Dotazovací jazyky. Skripta, Karolinum, 2002
 • Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy. 2. přeprac. vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020.
 • Robinson, I., Webber, J., Eifrem, E.: Graph Databases - The Definitive Book on Graph Databases. O'Reilly Media, 2013
 • Abiteboul S., Hull R., Vianu V.: Foundations of Databases, Addison-Wesley 1995
 • Lloyd, John W. Foundations of Logic Programming, Springer 1987
 • Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business 2011

slajdy:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006/

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.05.2019)
 • Základní pojmy dokumentových databází. Relevance, koeficienty přesnosti a úplnosti.
 • Modely a jazyky dokumentových databází: Booleovský model, vektorový model, zpětná vazba.
 • XML text jako dokument - dotazování pomocí klíčových slov.
 • Jazyk Mongo.
 • Grafové dotazovací jazyky.
 • Model RDF a SPARQL.
 • Vyjadřovací síla relačních DJ - ekvivalence relačních DJ.
 • Tranzitivní uzávěr relace. Nejmenší pevný bod zobrazení, minimální pevný bod.
 • Datalog bez rekurze, s rekurzí, s negací, stratifikace.
 • Rekurzivní SQL.
 • Dotazování nad proudy dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK