PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurs fluorescenční spektroskopie: biofyzikální aplikace - NBCM314
Anglický název: Practical Course in Fluorescence Spectroscopy: Biophysical Applications
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Kategorizace předmětu: Chemie > Biochemie, Fyzikální chemie
Fyzika > Fyzika, Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Ekologie a životní prostředí, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geofyzika, Matematika pro fyziky, Meterologie a klimatologie, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Jaderná a subjaderná fyzika, Optika a optoelektronika, Fyzika pevných látek, Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí, Učitelství fyziky, Teoretická a matematická fyzika, Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Praktické procvičení základních i pokročilých metod fluorescenční spektroskopie spolu s moderními metodami analýzy dat. Důraz je kladen na metody časově rozlišené fluorescence v časové a frekvenční doméně. Mikroskopické implementace (FLIM, FCCS, FAIM, vícefotonová excitace, apod.) Studenti si volí 4 prakticky zaměřené úlohy z nabídnutého seznamu. Kurz je vhodný pro studenty magisterského i doktorského studia. Turnusově 1 týden.
Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (19.02.2018)
Cíl předmětu -

Studenti se naučí prakticky používat pokročilé fluorescenční techniky.

Poslední úprava: T_FUUK (07.04.2016)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti.

Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (06.10.2017)
Literatura -

Večeř J., Heřman P. Kurs fluorescenční spektroskopie, učební texty, MFF UK, Praha 2006. Další litertura dle doporučení.

Poslední úprava: Macharová Dana, JUDr. (20.02.2006)
Metody výuky -

praktický kurz - 1týden

Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Vypracování 4 volitelných úloh.

Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (30.10.2019)
Sylabus -
Seznam volitelných úloh:

1) Měření dob života fluorescence ve frekvenční doméně

2) Měření dohasínání fluorescence a fluorescenční anizotropie v časové doméně: studium globulárních proteinů v roztoku

3) FLIM

4) Spektrální FLIM

5) FAIM

6) Dvoufotonově buzený FLIM/FAIM

7) Základy FCS

8) Aplikace metody zhášení fluorescence při sledování vlastností proteinů

9) Modelování a analýza křivek fluorescenční odezvy ve frekvenční doméně

10) Modelování a analýza dohasínání fluorescence v časové doméně

11) Analýza křivek časového dohasínání intenzity fluorescence metodou maximální entropie

Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (19.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK