PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální pozorování nanoobjektů - NBCM150
Anglický název: Physical observation of nano-objects
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Anotace -
Přehled fyzikálních metod, které mají rozlišení v řádu nanometrů. Představení zajímavých nanomateriálů, jejich vlastností a možností použití. Další témata podle dohody s posluchači. Vhodné pro studenty magisterského a doktorského studia.
Poslední úprava: T_KCHFO (22.01.2015)
Literatura -
  • Václav Prosser a kol., Experimentální metody biofyziky, Praha Academia, 1989, ISBN: 80-200-0059-3
  • Catherine G. Galbraith1, James A. Galbraith, Super-resolution microscopy at a glance, doi: 10.1242/​jcs.080085 May 15, 2011 J Cell Sci 124, 1607-1611.

Poslední úprava: T_KCHFO (22.01.2015)
Sylabus -

Princip mikroskopie atomárních sil (AFM), možnosti použití včetně studia biologických vzorků, manipulace s nanoobjekty. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie (TEM), řádkovací tunelové mikroskopie (STM), skenovací elektronové mikroskopie (SEM). Optická mikro-spektroskopie, super rezolučních mikroskopie (STED, PALM, STORM). Jejích použití pro studium nanočástic. Přehled postupu výroby nanomateriálů.

Započet je podmíněn účastí na přednáškách (alespoň 60%), zkouška je ústní.

V případě nadměrné absence, je možno zápočet získat bezchybnou prezentací jednoho z probíhaných témat.

POZOR!!! Výuka tohoto předmetu začíná vždy druhý týden v semestru, během prvního týdne napište vyučujícímu ohledně dohody na optimálním čase prednášky.

Poslední úprava: Fučíková Anna, Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK