PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nanotechnologie v biologii - NBCM149
Anglický název: Nanotechnology in biology
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Anotace -
Zobrazovací techniky biologických vzorků s nanometrovým rozlišením. Fyzikální vlastnosti nanoobjektů v biologickém prostředí. Další témata podle dohody s posluchači. Určeno pro studenty magisterského a posledního ročníku bakalářského studia.
Poslední úprava: T_KCHFO (22.01.2015)
Literatura -
  • T. Prnka, K. Šperlink, Nanotechnologie, Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2004

ISBN 80-7329-070-7

  • Aktuální vědecké články

Poslední úprava: T_KCHFO (22.01.2015)
Sylabus -

Zobrazovací techniky s nanometrovým rozlišením vhodné pro biologické prostředí. Zetapotenciál, Sternova vrstva a elektrická dvouvrstva nanomaterialů. Nanomateriály produkované přírodou. Chovaní nanomateriálů v biologickém prostředí.

Započet se uděluje za nastudovaní několika článků a předvedení prezentace 10-20 min.

POZOR: Studenti z ostatních fakult: zápis na tuto přednášku je možný po otevření pro zápis z jiných fakult, pokud tedy máte vážný zájem o předmět, napiště email, mohu Vás zapsat přímo do systemu. Přesný termín výuky je možno posunout v případě velkého zájmu.

Zápočet se uděluje za kvalitní 15 min. prezentaci na zadané téma.

POZOR!!! Výuka tohoto předmetu začíná vždy druhý týden v semestru, během prvního týdne napište vyučujícímu ohledně dohody na optimálním čase prednášky, vyuka se da posunout aby vyhovala Vám i vyučujícímu.

Poslední úprava: Fučíková Anna, Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK