PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z chemie - NBCM107
Anglický název: Practical Course in Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Základní operace v chemické laboratori. Praktické úlohy z anorganické, organické a analytické chemie. Posluchaci vybírají po dohode s vyucujícími úlohy pro 6 šestihodinových bloku.
Poslední úprava: G_F (08.10.2002)
Literatura

1. J. Eysseltová, Z. Mička, I. Lukeš, Základy chemické techniky, Karolinum, Praha 2000.

2. J. Rohovec, P. Hermann, (L)učebnice anorganické chemie II, PrF UK Praha, vlastním nákladem, 2000.

3. T. Trnka a kol, Praktikum z organické chemie, PrF UK Praha 1986.

4. A. Berka, L. Feltl, I. Němec, Příručka k praktiku z kvantitativní analytické chemie, UK Praha 1982.

Poslední úprava: Dian Juraj, doc. RNDr., CSc. (16.05.2004)
Sylabus -

A.Základní operace v chemické laboratoři. Laboratorní technika (zahřívání, chlazení, práce s plyny, práce v inertní atmosféře). Čistící a izolační postupy (filtrace, extrakce, krystalizace, srážení, destilace, sublimace). Bezpečnostní předpisy.

B.Anorganická chemie 1. Redoxní reakce - příprava Cr2O3. 2. Redoxní reakce - příprava CuSO4. 3. Komplexotvorní reakce - příprava [Cu(NH3)4]SO4. 4. Srážecí reakce - příprava Cu2[Fe(CN)6]. 5. Příprava kamence hlinito-draselného.

C. Organická chemie 1.Sušení etanolu a chloroformu. 2.Příprava etylformiátu. 3.Příprava acetanilidu. 4.Příprava etylacetátu. 5.Izolace přírodních látek - rostlinná barviva a kofein.

D.Analytická chemie 1. Příprava porézního křemíku, gravimetrické stanovení porozity. 2. Acidobázická titrace - stanovení NaOH. 3. Komplexometrická titrace - stanovení tvrdosti vody. 4. Potenciometrická titrace - stanovení NaOH.

Poslední úprava: Dian Juraj, doc. RNDr., CSc. (24.03.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK