Cvičení z algebry - NALG042
Anglický název: Exercises in Algebra
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMAI163
Je neslučitelnost pro: NMAI163
Je záměnnost pro: NMAI163
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Nepovinná cvičení k přednášce NMAI063. Slouží k procvičení a doplnění látky na příkladech.
Poslední úprava: T_KA (14.05.2012)
Literatura -
  • S.Mac Lane, G.Birkhoff: Algebra (Macmillan, New York, 1985)
  • http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/sbirka.pdf

Poslední úprava: T_KA (14.05.2007)
Sylabus -

Program cvičení bude přizpůsoben průběhu souběžné přednášky NMAI063.Lze očekávat následující témata:

1. Okruhy polynomů.

2. Komutativní tělesa.

3. Konečná tělesa

4. Univerzální algebra.

Poslední úprava: T_KA (14.05.2012)