Úvod do robotiky - NAIX028
Anglický název: Introduction to Robotics
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NAIL028
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL028/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Prerekvizity : {NXXX038, NXXX039, NXXX040, NXXX067, NXXX069}
Neslučitelnost : NAIL028
Záměnnost : NAIL028
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2014)
Úvodní kurs podává základní přehled klíčových oblastí oboru robotiky: kinematický a dynamický model, základní komponenty (hardware, senzory a aktuátory, software), řídící systémy, úvod do lokalizačních technik, mapování, plánování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen za aktivní účast na výuce, průběžné včasné vypracovávání domácích úkolů a včasné vypracování a odevzdání projektu - softwarového díla pro konkrétní robotickou plaformu dle specifikace určené na cvičeních.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2014)

B. Siciliano, O.Khatib: Handbook of Robotics

S. M. LaValle: Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006

R. J. Schilling: Fundamentals of Robotics: Analysis & Control

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají syllabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2014)

1. Úvod, historie robotiky, základní pojmy

2. Kinematika a dynamika

2.1. Stupně volnosti, kinematický řetězec

2.2. Pohyb a transformace (translace, rotace, sférický pohyb)

3. Mechanika a mechatronika, senzory, aktuátory, nízkoúrovňové řízení

3.1. Metody pohybu, modely vozidel

3.2. Senzorické systémy

3.3. Pohonné systémy, řízení pohybu a rychlosti

3.4. Jednočipy, MCU, SoC

4. Software a algoritmy řízení robotů

4.1. Softwarové architektury, implementační metody

4.2. Kognitivní robotika, umělá inteligence

4.3. Lokalizace a mapování (Kalmanův filtr, metody Monte Carlo, pravděpodobnostní metody)

4.4. Plánování, navigace

4.5. Pokročilá senzorika, zpracování obrazu

4.6. Multirobotické systémy