PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy robotiky - NAIL126
Anglický název: Foundations of Robotics
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL126/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Neslučitelnost : NAIL028
Záměnnost : NAIL028
Je neslučitelnost pro: NAIL028
Je záměnnost pro: NAIL028
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (03.06.2020)
Úvodní kurs podává základní přehled klíčových oblastí oboru robotiky: kinematický a dynamický model, základní komponenty (hardware, senzory a aktuátory, software), řídící systémy, úvod do lokalizačních technik, mapování, plánování.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (03.06.2020)

1. Úvod, historie robotiky, základní pojmy

2. Kinematika a dynamika

2.1. Stupně volnosti, kinematický řetězec

2.2. Pohyb a transformace (translace, rotace, sférický pohyb)

3. Mechanika a mechatronika, senzory, aktuátory, nízkoúrovňové řízení

3.1. Metody pohybu, modely vozidel

3.2. Senzorické systémy

3.3. Pohonné systémy, řízení pohybu a rychlosti

3.4. Jednočipy, MCU, SoC

4. Software a algoritmy řízení robotů

4.1. Softwarové architektury, implementační metody

4.2. Kognitivní robotika, umělá inteligence

4.3. Lokalizace a mapování (Kalmanův filtr, metody Monte Carlo, pravděpodobnostní metody)

4.4. Plánování, navigace

4.5. Pokročilá senzorika, zpracování obrazu

4.6. Multirobotické systémy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK