PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z umělých bytostí - NAIL082
Anglický název: Seminar on Humanlike Artificial Agents
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Seminář je určen pro vážné zájemce o umělé bytosti - diplomanty, studenty pracující na softwarovém projektu ap. Je věnovaný referátům o vlastních pracích i o novém dění v oboru. Podmínkou udělení zápočtu je mimo analýzu předložených článků i vlastní softwarová či teoretická práce. Předmět je vhodné si zapsat po konzultaci s přednášejícím a až po absolvování předmětu NAIL068 Umělé bytosti.
Poslední úprava: G_I (23.05.2011)
Podmínky zakončení předmětu -

K získání zápočtu je nutné:

  • pravidelná docházka na seminář;
  • alespoň jednou za semestr prezentovat svou práci.

Poslední úprava: Gemrot Jakub, Mgr., Ph.D. (13.10.2017)
Literatura -

Sborníky z konferencí IVA, IJCAI, ISAB, AAMAS, ALife, European ALife,

BRIMS.

Odborné časopisy: Cognitive Science, Adaptive Behaviour

Poslední úprava: T_KSVI (23.03.2005)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět nemá žádnou zkoušku, pouze zápočet.

Poslední úprava: Gemrot Jakub, Mgr., Ph.D. (13.10.2017)
Sylabus -

Architektury umělých bytostí, umělá mysl, action-selection modelování, percepce, paměť, rozhraní agent-svět, enaktivní vs. kognitivní přístup. Etologické modely, kognitivní psychologie, ekologická psychologie, umělá inteligence v počítačových hrách, virtual story-telling.

Poslední úprava: T_KSVI (23.03.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK