PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Robot 2 - NAIL074
Anglický název: Robot 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL073-4/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Design a implementace řídícího software (strategie) autonomního mobilního robota, například pro účast v robotické soutěži.
Poslední úprava: T_KTI (02.05.2013)
Cíl předmětu -

TBA

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (07.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

TBA

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (07.06.2019)
Literatura

Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Joseph L. Jones, Bruce A. Seiger, Anita M. Flynn, A.K.Peters, 1998, 2nd ed. ISBN 1-56881-097-0

H. R. Everett. Sensors for mobile robots: theory and application, ISBN 1-56881-048-2, A K Peters, Ltd. 1995

Poslední úprava: Winkler Zbyněk, Mgr. (10.05.2006)
Sylabus -

Seminář je pokračováním předmětu Robot I. Úkolem studentů je návrh vhodné strategie pro řešení soutežního úkolu a její implementace pro robota navrženého v rámci semináře Robot I. Studenti získají praktické zkušenosti z programování real-time systémů i high-level robotických strategii. Neméně cenné zkušenosti také získají s organizací práce v týmu při řešení nárocného úkolu za nedostatku času (pevný termín dokončení).

Poslední úprava: Obdržálek David, RNDr., Ph.D. (09.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK