Robot 2 - NAIL074
Anglický název: Robot 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL073-4/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (02.05.2013)
Design a implementace řídícího software (strategie) autonomního mobilního robota, například pro účast v robotické soutěži.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Winkler (10.05.2006)

Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Joseph L. Jones, Bruce A. Seiger, Anita M. Flynn, A.K.Peters, 1998, 2nd ed. ISBN 1-56881-097-0

H. R. Everett. Sensors for mobile robots: theory and application, ISBN 1-56881-048-2, A K Peters, Ltd. 1995

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (09.05.2012)

Seminář je pokračováním předmětu Robot I. Úkolem studentů je návrh vhodné strategie pro řešení soutežního úkolu a její implementace pro robota navrženého v rámci semináře Robot I. Studenti získají praktické zkušenosti z programování real-time systémů i high-level robotických strategii. Neméně cenné zkušenosti také získají s organizací práce v týmu při řešení nárocného úkolu za nedostatku času (pevný termín dokončení).