PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Robot 1 - NAIL073
Anglický název: Robot 1
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL073-4/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Návrh a konstrukce hardware mobilního autonomního robota, například pro účast v robotické soutěži.
Poslední úprava: T_KTI (02.05.2013)
Cíl předmětu -

TBA

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (07.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet je udělen za aktivní účast na výuce a vypracování projektu dle dohodnutého zadání v souladu se syllabem předmětu.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování kontroly.

Poslední úprava: Obdržálek David, RNDr., Ph.D. (11.10.2017)
Literatura

Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Joseph L. Jones, Bruce A. Seiger, Anita M. Flynn, A.K.Peters, 1998, 2nd ed. ISBN 1-56881-097-0

H. R. Everett. Sensors for mobile robots: theory and application, ISBN 1-56881-048-2, A K Peters, Ltd. 1995

Poslední úprava: Winkler Zbyněk, Mgr. (10.05.2006)
Sylabus -

Cílem semináře je seznámit studenty s praktickými aspekty návrhu robotů pro netriviální použití, a to na příkladu robotů pro některou ze zavedených soutěží (Robotický den, RobotChallenge, Istrobot, Eurobot a další).

Pro zvolenou soutěž studenti navrhnou vhodné řešení a implementují základní hardwarovou funkci. Na seminář navazuje Robot II, v rámci kterého bude tento návrh plně realizován.

Poslední úprava: Obdržálek David, RNDr., Ph.D. (09.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK