PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z mobilní robotiky - NAIL061
Anglický název: Seminar on Mobile Robotics
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL061/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Korekvizity : NAIL028
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (29.04.2003)
Referativní seminář o aktuálních teoretických i praktických otázkách na poli výzkumu mobilní robotiky. Referáty vycházejí z publikovaných článků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Winkler (10.05.2006)

Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Joseph L. Jones, Bruce A. Seiger, Anita M. Flynn, A.K.Peters, 1998, 2nd ed. ISBN 1-56881-097-0

H. R. Everett. Sensors for mobile robots: theory and application, ISBN 1-56881-048-2, A K Peters, Ltd. 1995

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2004)

Detekce kolizí, zpětnovazební řízení, řízení pomocí neuronových sítí, fuzzy kontrolery, simulace, stochastické algoritmy pro analýzu obrazu, monte carlo lokalizace (pokročilé techniky), particle swarm optimalizace, genetické algoritmy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK