PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava biologických vzorků - NAFY080
Anglický název: Preparation of Biological Samples
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Anotace -
Předmět seznámí posluchače formou přednášky a praktických demonstrací s principy a použitím základních chemických a technologických postupů používaných při přípravě a uchovávání biologických vzorků. Význam dělicích metod, klasifikace a výběr. Extrakce, srážení, centrifugace, dialýza, filtrace, reverzní osmóza, krystalizace, destilace, lyofilizace, chromatografie (druhy), elektroforéza. Měření pH, koncentrace kyslíku, příprava liposomů. Buněčné kultury a tkáňové modely.
Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (14.05.2020)
Sylabus -

1. Bezpečnost v laboratoři při práci s biologickým materiálem

2. Separační metody

  • mechanické rozrušení
  • extrakce
  • srážení
  • sedimentace a centrifugace
  • filtrace, dialýza, molekulová síta
  • destilace
  • lyofilizace
  • krystalizace
  • chromatografie (plynová, kapalinová, HPLC, IEC, gelová, afinitní, plošná)
  • elektroforéza

3. Kultivace buněk

4. Tkáňové modely, CAM

5. Pravidla pro práci s laboratorními zvířaty

Poslední úprava: Dědic Roman, doc. RNDr., Ph.D. (14.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK