PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dálkový průzkum Země - MZ350P35
Anglický název: Remote Sensing
Český název: Dálkový průzkum Země
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: v roce 2022/23 bude v obou semestrech, dále jen v LS
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Třída: Laboratorní spektroradiometr
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (25.09.2020)
Historie dálkového průzkumu. Fyzikální základy dálkového průzkumu (interakce elmg. záření s prostředím, spektrální odrazivost a útlum). Technické specifikace a principy funkce přístrojů dálkového průzkumu (radiometry, spektrometry, mechanické a elektronické skenery, radary SAR a SLAR, lidary, atd.). Nosiče - letecké a kosmické. Typy oběžných drah. Hlavní družicové systémy dálkového průzkumu používané ve světě. Digitální zpracování dat DPZ: radiometrické a geometrické korekce, vizualizace dat, zvýraznění obrazu, klasifikace a interpretace. Aplikační možnosti dat dálkového průzkumu (např. v zemědělství, lesnictví, urbanizovaných oblastech, ekologii, atd.).

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (25.09.2020)

Kolář, J. (1989): Dálkový průzkum Země. SNTL, Praha.
Kolář, J., Halounová, L., Pavelka, K. (2000): Dálkový průzkum Země. Skripta, ČVUT v Praze, 2. vydání, 164str.
Uživatelský manuál/nápověda k programu ENVI
Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Remote Sensing and Image Interpretation, 4th Edition, Wiley, New York 1999, 736 str.
Manual of remote sensing. 1989. Falls Church, ASP.
Campbell J.B. 1987. Introduction to remote sensing. New York, Guilford.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (15.02.2024)
Požadavky na zápočet
- odevzdání všech šesti vypracovaných úkolů (textová zpráva, příp. požadované datové výstupy) v daném termínu do systému MOODLE + napsání testu 11. resp. 13. 3. na spektrální projevy povrchů a vizualizace dat - celkem max. 110 bodů (110-80 b = započteno, 79,9-55 b = možnost jednoho opravného testu, méně než 55 b = nezapočteno)
- docházka (povolena 1 neomluvená absence)
- více info viz Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1722) v souboru Harmonogram cvičení 2023/2024

Požadavky na zkoušku
získání zápočtu
- splnění písemné části zkoušky  (přednášky, doporučená literatura)
- ústní zkouška
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (09.02.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metody dálkového průzkumu a způsobu jejího možného využití v geografických disciplínách. Studenti se seznámí s praktickými postupy při zpracování obrazových dat DPZ s využitím software ENVI a SNAP.
Probíraná témata:
- Elektromagnetické spektrum.
- Přístroje a nosiče.
- Geometrické aspekty dat dálkového průzkumu.
- Zvýraznění obrazu.
- Klasifikace a interpretace.
- Kvalitativní hodnocení prostorových dat.
- Radar.
Aplikační příklady.

Cílem cvičení je vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými k manipulaci s obrazovými daty a získávání informace. Témata jednotlivých cvičení jsou:
- Landsat data
- Spektrální projevy povrchů a vizualizace dat
- ROI tool
- Atmosférická korekce
- Filtrování obrazu
- Klasifikace - neřízená IsoData, řízená MLC, hodnocení přesnosti klasifikací
- Vegetační indexy
- Sentinel-2 data (SNAP)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK