PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový projekt II. - MZ350DPB
Anglický název: Diploma Project II.
Český název: Diplomový projekt II.
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 28
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/25, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS .Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Sylabus
Poslední úprava: SURANOVA (03.04.2006)

Dvouleté navazující magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž povinnou součástí je obhajoba diplomové práce. Její kvalitu posuzuje školitel a oponent formou odborných posudků. Práce musí splňovat formální požadavky na odbornou písemnou práci a rozsah textu by se měl pohybovat v rozmezí 60-100 stran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK