PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Regionální geografie Kanady - MZ330P28
Anglický název: Regional Geography and Environment of Canada
Český název: Regionální geografie Kanady
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: 7.9.22 dodatečně nastaven jako vyučovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz zahrnuje přehled fyzicko-geografických a environmentálních charakteristik Kanady se zřetelem na přírodní zdroje, jejich udržitelný rozvoj, využití krajiny a vývoj osídlení. Dále je zaměřen na jednotlivé regiony Kanady: přímořské provincie, Quebec, Ontario, Britskou Kolumbii, prérijní provincie a na Severní teritoria. Pro každý z uvedených regionů obsahuje: fyzicko-geografickou charakteristiku, přehled socio-ekonomického vývoje. V rámci semináře jsou diskutovány vybrané aktuální otázky a problémy.
Předmět je vyučován v českém jazyce.
Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (09.02.2021)
Literatura - angličtina

Bone, Robert M.: The Regional Geography of Canada, Oxford University Press, latest ed.
Drapper, Diane.: Our Environment - a canadian perspective., latest ed.
Orme, A.: Physical Geographý of Canada, 2002.
Votýpka, Janoušová: Severní Amerika.

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

Regionální geografie Kanady

Kurs zahrnuje:

Přehled fyzicko-geografických charakteristik Kanady. Diskutovány jsou environmentální problémy, vývoj a změny land use, socioekonomické aktivity a jejich vliv na životní prostředí.

1) Atmosféra a změna klimatu

2) Vodní zdroje

3) Zemědělství a vývoj land use

4) Lesní ekosystémy, lesní hospodářství

5) Biosféra a ochrana životní prostředí

6) Nerostné zdroje a těžba

a II) Regionální geografie

- Mořské provincie

-Quebec

-Ontario

-Prérijní provincie

-Britská Kolumbie

-Severní teritoria

REGIONAL GEOGRAPHY OF CANADA
The course will include:
I) A overview of the physical and environmental patterns of Canada with reference to the significance for land use and human impact.
1] Atmosphere and Climate Change
2] Water resources
3] Angriculture and land use
4] Forest ecosystem forest management
5] Biosphere and protection of environment
6) Nature resources and mining

and II) Regional Geography
- The Maritime provinces
- Quebec
- Ontario
- The Prairie provinces
- British Columbia
- The northern territories

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (24.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK