PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pro učitele I - MUS18
Anglický název: Psychology I
Český název: Psychologie pro učitele I
Zajišťuje: Filosofická fakulta UK (31-FF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Předmět je určen pouze pro studenty oborů se zaměřením na vzdělávání.
Garant: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Vyučující: PhDr. David Čáp, Ph.D.
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)
Vybraná problematika pedagogické a sociální psychologie pro praxi výchovy a vzdělávání zaměřená zejména na možnosti podpory rozvoje žáka v podmínkách školní praxe, psychologická specifika vzdělávání dospívajících a dospělých.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

Auger, M. T. – Boucharlat, Ch. Učitel a problémový žák. Praha: Portál, 2005.

Čáp, J. -  Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1996.

Haddon, M. Podivný případ se psem. Praha: Argo, 2003.

Hayden, T. Spratek. Praha: Portál, 2008.

Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004.

Kolář, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.

Krejčová, L. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada, 2011.

Krejčová, L. Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál, 2013.

Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.

Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

Mertin, V. – Krejčová, L. (Eds.). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

Sternberg, R.  J. Úspěšná inteligence. Praha: Grada, 2001.

Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

Psychologie učení a vyučování – učení a osvojování vědomostí a dovedností, učební preference, školní úspěšnost žáků (bio-psycho-sociální determinanty, individuální rozdíly v učení, problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, problematika inkluze), učitel a řízení školní třídy.

Psychologie výchovy – rodina a způsob výchovy v rodině, zájmy a činnosti ve volném čase, působení vrstevnických a zájmových skupin.

Sociální skupiny - struktura a dynamika skupin, vztahy ve skupině, školní třída jako malá sociální skupina, sociální klima ve školní třídě a ve škole, komunikace ve škole.

Rizikové chování a jeho projevy ve škole - možnosti intervence (drogy, šikana, gambling, druhy prevence a preventivní programy).

Psychologie pro školu (úkoly výchovných poradců, školních psychologů a psychologů v pedagogicko - psychologických poradnách, možnosti a význam spolupráce rodiny a školy při výchově a vzdělávání).

Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka a školní třídy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK