PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - MO550T02
Anglický název: Practical experience
Český název: Odborná praxe
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (03.04.2012)
Odborná praxe je předmět, který by měl, během letních prázdnin, zahrnovat 2-3 týdny praxe na pracovišti, kde byste v budoucnu mohli hledat umístění jako absolventi. Charakter nabízených prací je velmi různorodý od laboratorní činnosti, přes pomoc při terénních pracích po práce konstrukčního a projekčního charakteru či kancelářské práce související s ožp správu dat, atp. Nabídky umístění na praxi viz. http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi/studium/odborna-praxe.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.06.2015)

Zápočet bude udělován na základě absolvování praxe. To bude doloženo jednak zprávou o průběhu praxe předloženou studentem ve formě 2-3 stránkového elaborátu popisujícího, kde byl, co dělal a stručné zprávy pracovníka vykonávajícího dohled nad praktikantem na školícím pracovišti, který potvrdí, že student praxi vykonal a pracoval způsobem alespoň uspokojivým. Vše na email garanta předmětu dr Innemannové(petra.innemanova@dekonta.cz)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.06.2015)

Chcete-li praxi absolvovat, domluvte se s garantující osobou na školícím pracovišti (viz nabídka) a oznamte to neprodleně emailem dr. Innemanové (petra.innemanova@dekonta.cz) a zapište si předmět do SISu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK