Tropická ekologie - MO550P99
Anglický název: Tropical ecology
Český název: Tropická ekologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Předmět vyučován ob rok. V ak. roce 22021/22 poběží online:
Další informace: https://cesnet.zoom.us/j/99586318379
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (10.05.2023)
Přednáška bude v angličtině a bude společná pro studenty Karlovy, Jihočeské a Palackého university.

Pro studenty na UK má předmět jen přednášky, pro studenty na JU je součástí kurzu i seminář – diskuse vybraných článků z tropické ekologie jenž je plánována každý lichý týden (tedy od 11. října) 15:30-17:00 na stejném zoomu, studenti UK jsou samozřejmě rovněž vítáni.

Anotace:
Přednáška poskytuje přehled ekologie tropických ekosystémů, s důrazem na funkční a evoluční aspekty. Zabývá se základními obecně a evolučně ekologickými tématy v kontextu tropických ekosystémů a okrajově i problémy ochrany
tropické biodiverzity a metodiky ekologického výzkumu v tropech.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)

John Kricher: Tropical ekology. 2001. Princeton University Press, 704 pages. ISBN-10: 0691115133; ISBN-13: 978-0691115139

Patrick L. Osborne: Tropical Ecosystems and Ecological Concepts, 2nd Edition, 2012. Cambridge University Pres, 536 pages. ISBN: 9780521177344.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.09.2021)

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

1. Čím jsou tropy zajímavé a zvláštní - abiotické a biotické charakteristiky tropických ekosystémů ve srovnání s Českou kotlinou
2. Tropická biodiverzita - kde se vzala a je jak se udržuje
3. Stromové fialky a spol. - povaha tropické vegetace
4. Herbivoři, predátoři a parazité - horní patra potravních sítí v tropických ekosystémech
5. Fíkové vosičky a další podivnosti - tropické speciality v mezidruhových vztazích
6. Ekosystémy tropické krajiny - průvodce pro objevitele cizích zemí
7. Biodiverzita par excellence - jak fungují tropické lesy a korálové útesy
8. Nejsou tropy jako tropy - srovnávací ekologie čtyř kontinentů
9. Tropická procházka podél ekologických gradientů - výškového i šířkového
10. Co se dělo a děje na tropických ostrovech - evoluce a ekologie v "laboratořích přírody"
11. Člověk jako ekologický faktor v tropické přírodě - trochu aplikované antropologie
12. Přežijí rok 3000? - civilizační vývoj v tropech a ochrana přírody
13. Kdy konečně porozumíne ekologii tropů? - jak a co se v tropech zkoumá a bude zkoumat