PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Energie-příroda a společnost - MO550P84
Anglický název: Energy - nature and society
Český název: Energie-příroda a společnost
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 100
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1885
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (13.03.2024)
Kurs má seznámit studenty s environmentálním pohledem na energii a s fyzikálními zákony řídícími její transformace včetně jejího využívání lidskou společností a živými organismy. Tento obecný úvod bude konkretizován zejména v následujících tématech: energetická bilance země; přirozené toky energie na zemi; využívání fosilních paliv; jaderná energie a její využívání; alternativní a obnovitelné zdroje energie; distribuce a skladování energie; úsporné využívání energie; nové trendy elektroenergetiky; produkce a spalování alternativních paliv; omezování tepelných ztrát; environmentální dopady využívání klasických a obnovitelných zdrojů energie; ukládání a zpracování jaderného odpadu; srovnání a perspektivy jednotlivých zdrojů energie.


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (13.03.2024)

Andrews, J., Jelley, N., 2013. Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts. Oxford University Press (2ed.), Oxford, 412pp.

Rez, P., 2017. The Simple Physics of Energy Use. Oxford University Press, Oxford, 304pp.

Mongillo, J.F., 2011. A Student Guide to Energy (5 volumes). Greenwood, Santa Barbara, 1190pp.

Aubrecht, J.A., 2005. Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts. Benjamin Cummings (3ed.), San Francisco, 696pp.

Fay, J.A., Golomb, D.S., 2011. Energy and The Environment: Scientific and Technological Principles. Oxford University Press, (2ed.), Oxford, 384pp.

Cleveland, C.J., Morris, C.G., 2009. Dictionary of Energy: Expanded Edition. Elsevier Science, Amsterdam, 600pp.

Jefferson W.T. et al., 2005. Sustainable Energy: Choosing Among Options. MIT Press, Cambridge, 872pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (13.03.2024)

Předmět MO550P84 Energie-příroda a společnost je vyučován prezenční formou nebo v odůvodnitelných případech i distanční formou. Prezentace přednášek a zadání demo úloh jsou k dispozici na MOODLE: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1885 ve formátu PDF.

Pro získání zápočtu je třeba zpracovat v MOODLE souhrnný test obsahující 20 náhodně vybraných příkladů z databáze cca 170 příkladů s minimálně 15 správně vypočítanými příklady, a dále v rámci cvičení vypracovat úlohy s hodnocením každé s minimálně 50 body v rozsahu 0 až 100. Doporučený termín odevzdání je do následujícího cvičení.

Zkouška probíhá formou testu v MOODLE obsahujícího 20 náhodně vygenerovaných otázek z databáze cca 300 otázek, které pokrývají odpřednášenou tématiku.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (13.03.2024)

Energie-příroda a společnost

1. Úvod, základní principy a jejich aplikace

2. Celkový přehled

3. Fosilní zdroje energie

4. Jaderná energie

5. Vodní energie

6. Fotovoltaika

7. Větrná energie

8. Energie z biomasy

9. Tepelná energie

10. Distribuce energie

11. Data a trendy

12. Zdroje energie pro přítomnost a budoucnost

Zápočtové testy a zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK