PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace DPZ - MO550P78
Anglický název: Applied Remote Sensing
Český název: Aplikace DPZ
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1694
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Výběrová přednáška je zaměřena na využití dálkového průzkumu Země v oblasti životního prostředí v širším kontextu
přírodních věd. Přednáška zahrnuje kapitoly týkající se vývoje a historických souvislostí, datových struktur, základních
metod pro zpracování satelitních snímků, leteckých snímků a dat pořízených laserovým skenováním. Dále jsou zařazeny
okruhy zaměřené na využití metod dálkového průzkumu při odhadu znečištění ovzduší v městském prostředí. Prezentace
jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů Leica Geosystems, ENVI, Definiens, ESRI
(Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Pro zvládnutí cvičení je požadována základní
znalost anglického jazyka. Přednáška je také k dispozici v systému MOODLE.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Burrough, P.A., McDonnell, R.A., 1998. Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, Oxford.
Goodchild, M.F., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. GIS World.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (28.09.2020)

Aktuality (28.9.2020)

Předmět MO550P77 Aplikace DPZ bude vzhledem k aktuálnímu vývoji zdravotní situace vyučován distanční formou. Prezentace přednášek a zadání demo úloh budou k dispozici na MOODLE ve formátu pdf.

Pro online prezentace a konzultace se jako nejjednodušší jeví využití Google Meet a Microsoft Teams.

V rámci výuky budeme využívat především ArcGIS Online společně s dalšími aplikacemi, ArcGIS Pro (podle možností dostupné výpočetní techniky mimo fakultu) a další doplňkové nástroje DPZ. Kde je třeba, bude zřízen účet pro Váš přístup.

Oficiálně by jsme začali výuku podle rozvrhu v úterý 6.10. 2020 v 13:10, kde projednáme další organizační věci (přes e-mail v SISu Vám předtím odešlu přístupový kód pro hromadné online setkání).

Pro splnění předmětu bude třeba vypracovat vybrané demo úlohy. Na samotné zpracování úloh bude dostatek času a nebudou přímo vázány na následná online setkání.

Vstupními předpoklady pro absolvování předmětu jsou orientační znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Pokud by nastal problém s dostupností vhodné výpočetní techniky, demo úlohy lze individuálně zpracovat v učebně Laboratoře GIS.

 

Původní sdělení

1. Vypracování vybraných úloh podle pokynů na cvičení.

2. Zameškané cvičení lze nahradit odevzdáním semestrální práce podle pokynů vyučujícího.

Poznámka: Předmět lze absolvovat distační formou s využitím MOODLE

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Zpracování dat dle pokynů vyučujícího a instrukcí v systému MOODLE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK