PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace GIS - MO550P77
Anglický název: Applied GIS
Český název: Aplikace GIS
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1686
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Výběrová přednáška je zaměřena na geografické informační systémy (GIS) a jejich využití při řešení otázek životního prostředí v širším rámci přírodních věd. Přednáška zahrnuje kapitoly týkající se vývoje a historických souvislostí správy prostorových dat, metod analýzy prostorových dat, datových konverzí, digitalizace mapových podkladů, tvorby výstupních sestav a vizualizace. Dále jsou zařazeny okruhy zaměřené na zpracování dat získaných z GPS, DPZ a CAD. Pro studenty přírodovědných oborů představuje nadstavbový kurs, na který mohou navazovat další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. I když prezentace vybraných úloh nevyžaduje hlubší znalosti GIS, základní zkušenosti jsou vítány nikoliv však vyžadovány. Prezentace jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Předmět je také k dispozici v systému MOODLE.
Poslední úprava: Matějíček Luboš, Ing., Ph.D. (14.03.2024)
Literatura -

Albrecht, J. (2007). Key Concepts and Techniques in GIS. London: SAGE Publications.

Armstrong, L. (2015). Mapping and Modeling Weather and Climate with GIS. Redlands: ESRI.

Bateman, I.J., Lovett, A.A. and Brainard J.S. (2003). Applied Environmental Economics : A GIS Approach to Cost-Benefit Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Dixon, B., Uddameri, V. and Ray, C. (2016). GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering. USA: American Geophysical Union.

Dorman, M. (2014). Learning R for Geospatial Analysis. Birmingham: Packt Publishing.

Graser, A. (2014). Learning QGIS. Birmingham: Packt Publishing.

Kennedy, M.D. and Goodchild, J. (2013). Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach to Learning GIS. New Jersey: Wiley.

Mather, P. and Koch, M. (2010). Computer Processing of Remotely-Sensed Images : An Introduction. New Jersey: Wiley.

Mitchell, A. (2012). Esri Guide to GIS Analysis, Volume 3 : Modeling Suitability, Movement, and Interaction. Redlands: ESRI.

Okabe, A. and Sugihara, K. (2012). Spatial Analysis along Networks : Statistical and Computational Methods. New Jersey: Wiley.

Pistocchi, A. (2014). GIS Based Chemical Fate Modeling : Principles and Applications. New Jersey: Wiley.

Tomlinson, R. (2013) Thinking About GIS : Geographic Information System Planning for Managers. Redlands: ESRI.

 

Poslední úprava: Matějíček Luboš, Ing., Ph.D. (14.03.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět MO550P77 Aplikace GIS je vyučován prezenční formou nebo v odůvodnitelných případech i distanční formou. Prezentace přednášek a zadání demo úloh je k dispozici na MOODLE: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1686 ve formátu pdf.

Pro udělení zápočtu je třeba vypracovat demo úlohy a v případě absence na cvičení odevzdat požadované výsledky ke kontrole v MOODLE do konce klasifikačního období. Úloha je splněna při získání více než 50 bodů v rozsahu 0 až 100. Doporučený termín odevzdání je do následujícího cvičení.

Poslední úprava: Matějíček Luboš, Ing., Ph.D. (14.03.2024)
Sylabus -

Tématické bloky:

ArcGIS Living Atlas

Terrain data collection with ArcGIS Field Maps

Data processing in ArcGIS Online

Data processing in ArcGIS Pro

Analyze urban heat using kriging

Model water quality using interpolation

Explore future climate projections

Map the effects of climate change on the ocean

Predict seagrass habitats with machine learning

Predict coral bleaching events

Monitor forest change over time

A planetary-scale platform for Earth science data & analysis

Poslední úprava: Matějíček Luboš, Ing., Ph.D. (14.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK