PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geoinformační metody pro studium životního prostředí - MO550P59
Anglický název: Geoinformatic methods for environmental studies
Český název: Geoinformační metody pro studium životního prostředí
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [DS]
Počet míst: 33
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1698
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Cvičení navazuje na výběrovou přednášku Aplikace GIS. Jeho cílem je prohloubit získané vědomosti a nabýt praktické
dovednosti při řešení připravených úloh a projektů z oblasti životního prostředí v širším kontextu přírodních věd.
Prezentace jednotlivých úloh vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné
zahraniční literatury. Pro zvládnutí cvičení je požadována základní znalost anglického jazyka a zvládnutí základních
předmětů zaměřených na životní prostředí, ekologii, matematiku a statistiku. Cvičení je také k dispozici v systému
MOODLE.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Burrough, P.A., McDonnell, R.A., 1998. Principles Geographical Information Systems. Oxford University Press, Oxford.
Goodchild, M., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. John Wiley&Sons.
Heath, D., 1995. An introduction to experimental design and statistics for biology. UCL Press, London.
Johnston, C.A., 1998. Geographic Information Systems in Ecology. Blackwell Science, London.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (15.09.2020)

1. Vypracování vybraných úloh podle pokynů na cvičení.

2. Zameškané cvičení lze nahradit odevzdáním semestrální práce podle pokynů vyučujícího.

Poznámka: Předmět lze absolvovat distační formou s využitím MOODLE

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Zpracování dat dle pokynů vyučujícího a instrukcí v systému MOODLE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK