PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Environmentální informatika - turnusové cvičení - MO550P51
Anglický název: Environmental Informatics
Český název: Environmentální informatika - turnusové cvičení
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1689
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Cvičení navazuje na základní předmět Environmentální informatika. Jeho cílem je prohloubit získané vědomosti a nabýt
praktické dovednosti při řešení připravených úloh a projektů z oblasti životního prostředí s využitím GIS, DPZ, GPS,
statistických programů a modelovacích nástrojů pro řešení dynamických modelů látkových a energetických toků.
Prezentace jednotlivých úloh vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné
zahraniční literatury. Pro zvládnutí cvičení je požadována základní znalost anglického jazyka. Cvičení je také k dispozici v
systému MOODLE.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Goodchild, M.F., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. GIS World.
Hannon, B., Ruth, M., 1997. Modeling Dynamic Biological Systems. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.
Roughgarden, J., 1998. Primer of Ecological Theory. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, Tokyo.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (13.02.2023)

Pro získání zápočtu je požadováno vypracování úloh podle pokynů na cvičení, další pokyny viz. MOODLE.

Poznámka: Cvičení lze absolvovat distanční formou s využitím MOODLE po dohodě s vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Zpracování dat dle pokynů vyučujícího a instrukcí v systému MOODLE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK