PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekologie ryb - MO550P36
Anglický název: Fish ecology
Český název: Ekologie ryb
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Petra Horká, Ph.D. (25.09.2023)
Cílem předmětu je poskytnout ucelený průřez základem ekologie ryb. Je určen posluchačům se zájmem o ryby a
těm, kteří se tématu spojenému s rybami věnují ve své bakalářské nebo diplomové práci. Úvodní přednášky jsou
zaměřeny anatomii, morfologii a fyziologii ryb a hlavní zástupce světové a evropské ichtyofauny. Tvoří základ pro
pochopení různých vlivů ekologických faktorů na ryby a jejich vnímání v širších souvislostech. Dále následují úžeji
zaměřené přednášky, jako je např. růst a rozmnožování ryb, potravní ekologie, sociální chování a aktuální témata
související s vlivem lidské činnosti na ryby. Součástí předmětu je terénní praktikum, které probíhá v letním
semestru.

- písemný test/event. on-line test
- ústní zkouška
- podmínkou splnění předmětu a možnosti složit zkoušku je 80% přítomnost na prezenční výuce či prezenční on-line výuce (formou přihlášení do Google Meet a diskuse s vyučujícím).
(pozn. dopředu namluvené prezentace přednášek, při kterých není navržena forma on-line prezentace, se do 80% přítomnosti nepočítají)
- podmínkou zápočtu je 100% účast na exkurzi/cvičení
- individuální práce dle rozsahu a požadavků vyučujícího
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.05.2020)

Wootton, R. J. (1990). Ecology of teleost fishes, Chapman and Hall, London.

Wootton, R.J. & Smith, C. (2015). Reproductive biology of teleost fishes. John Wiley & Sons, Ltd, Oxford; Hoboken, New Jersey.

Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European Freshwater Fishes. Cornol, Switzerland.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.05.2020)

1. Anatomie a morfologie ryb - stavba těla (kosti, orgány, ústní ústrojí) atd. (PH)

2. Fyziologie ryb - potrava, vylučování, iontová rovnováha apod. (PH)

3. Diversita ryb, biogeografie, adaptace na různá sladkovodní a mořská prostředí (ZM)

4. Fauna ČR, rybí společenstva, habitatové nároky (MČ, PH)

5. Rozmnožování ryb (MČ)

6. Růst a věková struktura, abundance, natalita, mortalita (JF)

7. Odlovy, metody odchytu, rybářství a akvakultura (MČ)

8. Predace, parazitismus (MČ)

9. Kompetice, mutualismus (PH)

10. Potravní ekologie ryb (PH)

11. Pohyb a migrace, sociální chování ryb (PH)

12. Vliv antropogenních faktorů na ryby (acidifikace, klimatická změna, rybářství apod.) (PH)

JF - Jaroslava Frouzová

MČ - Martin Čech

PH - Petra Horká

ZM - Zuzana Musilová

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK