PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo a státní správa ŽP - MO550P32A
Anglický název: Environmental law and state management
Český název: Právo a státní správa ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.09.2023)
Přednáška seznamuje posluchače zejména se základními principy, východisky a koncepcemi právní ochrany životního prostředí, strukturou státních orgánů a státní správy, formou správního řízení, hlavními nástroji práva ŽP, právem na informace. V druhé části se věnuje principům koncepcí hodnocení vlivu na ŽP a jejich legislativního zakotvení, územnímu plánování, konfliktům s vlastnictvím právem a právní odpovědností v ochraně ŽP.

Bude-li vyhlášena na UK distanční výuka proběhne vše v naplánované termíny po MS Teams.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)

Přííslušné právní normy.
Drobník, Damohorský: Zákony k ochraně ŽP, Beck Praha 1997
Cingoš: Praktikum z práva ŽP, PF MU Brno, 1996
Ryska: Právo pro střední školy,Fortuna , Praha 1994
Damohorský: Právní úprava ochrany ŽP v ČR, Institut hl.m. Prahy, 1995
Damohorský a kol.: Právo životního prostředí,  C.H. Beck, Praha, 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.09.2023)

Na přednáškách a seminářích bude činěna docházka. Ke psaní zápočtového testu budou připuštěni jen studenti s minimálně 60 % účastí.

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.09.2023)

1. Úvodní přednáška + metodický seminář. Základy teorie státu a práva, prameny práva, subjekty a orgány státní správy, organizace státní správy. - 5.10.2023

 2. Formy správní činnosti vykonavatelů veřejné správy, správní řízení. - 12.10. 2023

 3. Role práva v ochraně životního prostředí, vývoj, pojmy, systém, prameny Nástroje a principy práva životního prostředí. - 19.10. 2023

 4. Právo na informace o životním prostředí. - 26.10.2023

 5 Pávní úprava účasti veřejnosti – politická práva z LZPS, práva vyplývající z Aarhuské úmluvy - 2.11.2023

 6. Územní plánování a OŽP - 9.11.2023

 7. Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí (SEA, EIA) - 16.11. 2023

 8. Integrovaná prevence a kontrola znečištění (IPPC) - 23.11. 2023

 9. Vlastnické právo a ochrana ŽP – 30.11. 2023

 10. Právní odpovědnost v ochraně ŽP - 7.12.2023

 11. Základy mezinárodního a unijního práva (přehled) – 14.12. 2023

 

Zápočtové testy – čtvrtky 11.1. 2024, 25.1. 2024 a 8.2. 2024 – vždy od 9,00

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK