PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Organická analýza v ŽP - MO550P124
Anglický název: Environmental Organic Analysis
Český název: Organická analýza v ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Nahrazuje MO550P94 Instrumetnální organická analýza v životním prostředí
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P94
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Kurs přináší základní přehled technik instrumentální organické analýzy používaných při analýze v životním prostředí, zvláštní zřetel je zaměřen zejména na techniky chromatografické: základní principy instrumentální organické analýzy v ŽP, typické organické kontaminanty (vlastnosti, zdroje kontaminací), o dběr a úprava vzorků k analýze (základní techniky extrakce a separace analytů před analýzou), chromatografické techniky (principy a teorie), kapalinová chromatografie (typy instrumentace, použití), plynová chromatografie (typy instrumentace, použití), hmotnostní spektrometrie (principy, typy instrumentací, použití), elektroseparační, elektroanalytické, spektrometrické a dalších metody v ŽP, speciální techniky a kombinace metod pro analýzu ŽP, Příklady použití instrumentální analýzy pro modelové situace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.04.2018)

Kurs přináší základní přehled technik instrumentální organické analýzy používaných při analýze v životním prostředí.

Zvláštní zřetel je zaměřen zejména na techniky chromatografické.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.04.2018)

Interpretation of mass spectra. F. W. McLafferty, F. Turecek, 1993, University Science Books, Mill Valley, California, ISBN-10: 0935702253

Determination of Organic Compounds in Soils, Sediments and Sludges. Thomas Roy Crompton, 2000, Taylor & Francis, ISBN 0419252703

Trace Environmental Quantitative Analysis Principles, Techniques, and Applications, Paul R Loconto, 2006, CRC Press, ISBN 0824758536

Instrumentální metody chemické analýzy. Díl 2, Hmotnostní spektrometrie organických molekul / Václav Stužka. -- 3. vyd. -- Olomouc : Univ. Palackého, 1996 6/6

Instrumentální metody chemické analýzy. Díl 4, Vibrační spektroskopie organických molekul / Václav Stužka. -- 3. vyd. -- Olomouc : Univ. Palackého, 1993

Analytical Gas Chromatography, Second Edition, Walter Jennings, Eric Mittlefehldt, Phillip Stremple, 1997, Academic Press, San Diego, California, ISBN 0-12-384357-X

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.04.2018)

ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.04.2018)

1. Základní principy instrumentální organické analýzy v ŽP

2. Typické organické kontaminanty - vlastnosti, zdroje kontaminací

3. Odběr a úprava vzorků k analýze - základní techniky extrakce a separace analytů před analýzou

4. Chromatografické techniky - principy chromatografie, teorie chromatografie

5. Kapalinová chromatografie - typy instrumentace

6. Kapalinová chromatografie - použití

7. Plynová chromatografie - typy instrumentace

8. Plynová chromatografie - použití

9. Hmotnostní spektrometrie - principy, typy instrumentací, použití

10. Elektroseparační, elektroanalytické, spektrometrické a dalších metody v ŽP

11. Speciální techniky a kombinace metod pro analýzu ŽP

12. Příklady použití instrumentální analýzy pro modelové situace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK