PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická analýza v ŽP - MO550P123
Anglický název: Environmental Anorganic Analysis
Český název: Anorganická analýza v ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Nahrazuje MO550P56 Stopová analýza v ŽP
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P56
Anotace -
Kovy a metaloidy v databázích TRI (U.S. EPA) PRI (Kanada, Velká Británie), podíl četnosti jejich stanovení v celkového poctu analýz toxických sloučenin v životním prostředí. Efektivita a plánování experimentu, klasické x faktorové uspořádání, základní analýza faktorového experimentu. Vliv jednotlivých kroku analýzy na přesnost a správnost získaných výsledků. Kontaminace ve stopové analýze. Odběr a skladování vzorků vody, vzduchu, biologického materiálu, sedimentu, půd. Příprava a zpracování vzorku k přímé analýze, speciace, stanovení biodostupné složky znečistující látky. Současné metody instrumentální analýzy prvku, detekční limity, vhodnost metod pro jednotlivé případy, příklady konkrétních řešení.
Předmět je konzultační formou vyučován anglicky
Poslední úprava: Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. (26.03.2019)
Literatura -

Použitá literatura:

L.Davies, Efficiency in Research, Development and Production: The statistical desing and analysis of chemical experiment, RSC 1993, ISBN 0-85186-137-7

E.Merian, Metals and Their Compounds in the Environment, VCH 1991, Weinheim, ISBN 3-527-26521-X

W.Salomons, U.Forstner, P.Mader, Heavy metals, Springer 1995, Berlín, ISBN 3-540-58508-7

B.Markert, Plants as Biomonitors, VCH 1993 Weiheim, ISBN 3-527-30001-5

B.Welz, Atomic Absorption Spectrometry, VCH 1985 Weinheim, ISBN 3-527-26193-1

A.Montaser and D.W.Golightly, Inductively Coupled Plasmas in Analytical Spectrometry, VCH 1992, ISBN 1-56081-514-0

B.J.Alloway, Heavy Metals in Soils, Blackie Academic&Professional, Chapman&Hall Publ. 1995, London

E.Prichard et all, Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, RCS 1996, ISBN 0-85404-417-5

Poslední úprava: Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. (17.04.2018)
Požadavky ke zkoušce

V přednášce se podrobně probírají jednotlivé kroky enviromentální analýzy, které mají vliv na nejistotu celého analytického postupu. Při ústní zkoušce student pak navrhne celkový postup environmentální analýzy, který jednotlivé kroky analýzy zahrnuje. Požadavkem při zkoušce je tedy provést syntézu jednotlivých kroků do jednoho postupu s diskusí odhadované nejistoty environmentální analýzy.

Poslední úprava: Hovorka Jan, RNDr., Ph.D. (13.03.2024)
Sylabus -

Kovy a metaloidy v databázích TRI (U.S. EPA) PRI (Kanada, Velká Británie), podíl cetnosti jejich stanovení v celkového poctu analýz toxických sloucenin v životním prostredí

Efektivita a plánování experimentu, klasické x faktorové usporádání, základní analýza faktorového experimentu

Vliv jednotlivých kroku analýzy na presnost a správnost získaných výsledku

Kontaminace ve stopové analýze

Odber a skladování vzorku vody, vzduchu, biologického materiálu, sedimentu, pud

Príprava a zpracování vzorku k prímé analýze, speciace, stanovení biodostupné složky znecistující látky

Soucasné metody instrumentální analýzy prvku, detekcní limity, vhodnost metod pro jednotlivé prípady, príklady konkrétních rešení

Poslední úprava: Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. (17.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK