PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Energie-příroda a společnost - turnusové cvičení - MO550P119
Anglický název: Energy-nature and society
Český název: Energie-příroda a společnost - turnusové cvičení
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1672
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)
Energie - příroda a společnost (turnusové cvičení, navazuje na základní přednášku s cílem prohloubit získané znalosti formou případově orientovaných studií).
Kurs má seznámit studenty s pohledem moderní fyziky na energií a její různé formy a s fyzikálními zákony řídícími její transformace včetně jejího využívání lidskou společností a živými organismy. Tento obecný úvod bude konkretizován zejména v následujících tématech: energetická bilance země; přirozené toky energie na zemi; využívání fosilních paliv; jaderná energie a její využívání; alternativní a obnovitelné zdroje energie; distribuce a skladování energie; úsporné využívání energie; nové trendy elektroenergetiky; produkce a spalování alternativních paliv; omezování tepelných ztrát; environmentální dopady využívání klasických a obnovitelných zdrojů energie; ukládání a zpracování jaderného odpadu; srovnání a perspektivy jednotlivých zdrojů energie. Předmětu je zaměřen na exkurze.


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Andrews, J., Jelley, N., 2007. Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts. Oxford University Press, Oxford, 344pp.

Mongillo, J.F., 2011. A Student Guide to Energy (5 volumes). Greenwood, Santa Barbara, 1190pp.

Aubrecht, J.A., 2005. Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts. Benjamin Cummings (3ed.), San Francisco, 696pp.

Fay, J.A., Golomb, D.S., 2011. Energy and The Environment: Scientific and Technological Principles. Oxford University Press, (2ed.), Oxford, 384pp.

Cleveland, C.J., Morris, C.G., 2009. Dictionary of Energy: Expanded Edition. Elsevier Science, Amsterdam, 600pp.

Jefferson W.T. et al., 2005. Sustainable Energy: Choosing Among Options. MIT Press, Cambridge, 872pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)

Pro získání zápočtu je požadována aktivní účast na všech exkurzích a seminářích podle stanoveného harmonogramu, jednotlivé exkurze a semináře lze nahradit vypracováním semestrální práce, další pokyny viz. MOODLE.

Poznámka: Cvičení nelze absolvovat distanční formou.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)

Účast na exkurzích a seminářích dle pokynů vyučujícího a instrukcí v systému MOODLE.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (14.03.2024)

Některé exkurze vyžadují finanční spoluúčast studentů (zakoupení jízdenky v MHD, popřípadě příplatek na cestu 100-200Kč). Další upřesnění bude provedeno vyučujícím na společném srazu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK