PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chráněná území světa - MO550P114
Anglický název: Protected areas in the world - short
Český název: Chráněná území světa
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P15
Je korekvizitou pro: MO550P127
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (01.10.2017)
Během kurzu se student seznámí se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu. Každá přednáška sestává ze seznámení se s daným územím, jeho přírodně cennými oblastmi, zdejším systémem ochrany přírody, jeho problémy a úspěchy. Následuje přednáška, případně série komentovaných videí pořízených přednášejícím, ilustrující vybrané národní parky (NP) či jiná chráněná území kontinentu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KINDLMANN/NATUR.CUNI.CZ (28.05.2010)

Seznámit studenta se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.08.2018)

R.B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková (2010): Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha.

S. Chape, M. Spalding, M. Jenkins, eds. (2008): The World's Protected Areas: Status, Values and Prospects in the 21st Century. University of California Press, Berkeley, CA.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (18.10.2022)

Kurz bude probíhat téměř výhradně online, v uživatelsky velice příjemném prostředí Google Classroom.  Každý student zapsaný do kurzu zde nalezne následující:

- Ve formátu MP4 uložené „videopřednášky“, tedy v podstatě "ozvučené filmy", kde přednášející vysvětluje probíranou látku na základě PowerPointového souboru přesně tak, jak by se to dělo při klasické přednášce.

- PowerPointové prezentace zmíněné v předchozím bodě.

- Další pomocné soubory při přednášce využívané, tedy třeba soubory v Excelu s daty a podobně.

-"Interaktivní přednášky", což budou záznamy online prezentací v GoogleMeet,  které budou organizovány zhruba po každých třech přednáškách. Při nich budeme diskutovat probíranou látku a studenti se budou moci ptát na věci, kterým případně nerozumí, nebo na různá témata, která s přednáškami souvisí.

- Chat, kde vám bude vyučující zadávat úkoly a oznamovat novinky.

V prostředí Classroom se bude odehrávat i online zkouška, která sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek (výběr zakřížkováním správné ze čtyř možných odpovědí). Test ověřuje osvojení si probrané látky. Hodnocení (dle počtu správných odpovědí):

   12-11   výborně

    10-9  velmi dobře 

      8-7   dobře

      0-6   neprospěl(a)

Abychom se mohli osobně vidět, bude zorganizováno jedno nebo i více skutečných setkání, která budou probíhat podobně jako interaktivní přednášky - tedy půjde o diskuzi k probírané látce. Časy a místa setkání (učebny) budou s dostatečným předstihem oznámeny. Obecně to bude v rozvrhovaném čase a učebně.

POZOR: Vzhledem k povaze prostředí  Google Classroom  budou do tohoto prostředí přijati pouze studenti, kteří mají v SISu uvedený email s doménou @natur.cuni.cz. Abyste se do virtuální třídy tohoto kurzu v prostředí Google Classroom  dostali a mohli je aktivně používat, musíte tedy provést tyto kroky:

1. Zkontrolujte si, jestli v SISu máte uveden mail s doménou @natur.cuni.cz. Pokud nikoli, zaměňte stávající email za email s doménou @natur.cuni.cz.  Tento email obdrželi všichni studenti Přírodovědecké fakulty UK při nástupu na fakultu. Pokud si jej nepamatujete, zkontaktujte IT oddělení nebo studijní oddělení. Pokud jste z jiné fakulty, zkontaktujte vyučujícího na emailu pavel.kindlmann@centrum.cz a věc vyřešíme individuálně.

2. Až budete mít v SISu uveden email v doméně @natur.cuni.cz, vyčkejte až vám na tento email bude doručena pozvánka do virtuální třídy v prostředí Google Classroom. Tuto pozvánku přijměte a od té doby zde můžete pracovat. Tuto pozvánku můžete obdržet několikrát,  protože je budu muset posílat opakovaně, jelikož se další studenti přihlašují i během semestru. Prosím, REAGUJTE POUZE NA PRVNÍ POZVÁNÍ a pokud již budete ve virtuální třídě tohoto kurzu přihlášeni,  následující pozvánky ignorujte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: STUDENT, KTERÝ NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL S DOMÉNOU @NATUR.CUNI.CZ, ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE AŽ DO DOBY, NEŽ TENTO NEDOSTATEK ODSTRANÍ. ZMĚNU JE NEZBYTNÉ UDĚLAT DO 20.10.!

TEN, KDO NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL V POŽADOVANÉ FORMĚ DO 20.10., JIŽ ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE A DO VIRTUÁLNÍ TŘÍDY A TÍM PÁDEM ANI DO CELÉHO KURZU NEBUDE ZAŘAZEN. BEZ PŘÍSTUPU KE STUDIJNÍM MATERIÁLŮM V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM A OSOBNÍHO ZAPOJENÍ (DOMÁCÍ ÚKOLY, ZKOUŠKY A PODOBNĚ), KTERÉ SE TAKÉ BUDE ODEHRÁVAT V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM, NELZE TENTO KURZ ABSOLVOVAT.

 

Další informace a detaily týkající se kurzu obdržíte na první interaktivní přednášce v GoogleMeet,  která se bude konat na adrese

https://meet.google.com/xft-bfnw-wpd

v pondělí, 3.10., od 14:00. Tato přednáška bude nahrána a poté dosažitelná ve virtuální třídě tohoto kurzu v prostředí Google Classroom, avšak pouze studentům, kteří budou do tohoto prostředí řádně přihlášeni.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.10.2021)

(1 PK) Obecné cíle ochrany přírody: biodiverzita - její různé definice, měření, hodnota biodiverzity, oblasti světa s nejvyšší biodiverzitou (hotspots), faktory ohrožující biodiverzitu. Ochrana biodiverzity: genetická, druhová a ekosystémová, klíčové a vlajkové druhy, aktivní a pasivní management. Ochrana přírody v ČR: zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), implementace evropské sítě CHÚ Natura 2000 do ZOPK, druhy chráněných území, jejich vyhlašování, změny statutu, management, organizace, monitoring a hodnocení.

(7 ZK) Tasmánie: Mt. Field NP, Cradle Mt. & Lake St Clair NP, South Bruny NP, Maria Island NP.

(8 ZK) NP v USA: Yosemite NP, Sequoia NP, Yellowstone NP, Rocky Mts. NP, Yoshua Tree NP, Mesa Verde NP, Mt. St. Helens. Začátek ochrany přírody v USA, rozdíly NP vs. National Forest.

(9 PK) NP Jižní Ameriky: Ecuador (od Amazonie po hlavní hřeben And), Bolívie (Cotapata NP, oblast Páramo).

(10 PK) NP Asie: Nepál a zdejší ochrana přírody - Chitwan NP, Bardia NP, Annapurna Conserv. Area, Langtang NP, Shey Phuksundo NP.

(11 PK) NP Afriky:  Ochrana přírody v JAR - Kruger NP, Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve, Dračí hory, Golden Gate Highlands.

(12 PK) Ostrovní NP: Speciální problémy ochrany přírody na ostrovech - Havajské vulkány, Azorské ostrovy.

 

PK - přednáší Pavel Kindlmann

ZK - přednáší Zdenka Křenová

Číslo před iniciálami přednášejícího: číslo týdne v semestru, kdy se přednáška koná (např. 10 PK znamená, že přednáší P. Kindlmann 10. týden v semestru). Konkrétní dny budou oznámeny na první přednášce a objeví se v classroomu v souboru s první přednáškou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK